Tarihçe

Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide kullanımının temel ilkelerini ve uygulamada nasıl gerçekleşeceğini açıklayan bir alandır. Bu bölümün amacı, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve donanımı tanıyan, özelliklerini bilen ve bu bilgiyi endüstriyel sistem ve donanıma uygulayabilen eleman yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere elektronik teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.


Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından aldıklara nota göre Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği Bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere elektronik teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler. Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi Teknik servisler, bakım-onarım birimleri Elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri Mikrokontrolör programlama Güç elektroniği Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları Elektronik tasarım büroları Kontrol sistemleri Güvenlik sistemleri Tıp elektroniği