BÖLÜMÜ TANITIMI

         Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip Analog ve sayısal elektronik devreler üzerinde temel analiz ve tasarım yapabilen, elektronik modülleri kullanabilen, Elektronik cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen, Elektrik ve elektronik devre tasarım - simülasyon yazılımlarını kullanabilen, Mikrobilgisayar sistemlerinin yapısını ve programlamasını yapabilen, Kontrol ve Kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen, Mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını ve motor sürücülerini seçebilen Hidrolik ve pnömatik devre ve elemanlarını tanıyan Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

         Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Süleyman Anıl Yücesoy

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çağdaş Seçkin

 

KABUL KOŞULLARI - GEREKEN NİTELİKLER

         Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

 

PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER

 

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak

2

Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak

3

Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak

4

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

5

Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak

8

Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

9

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

         Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere elektronik teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.

 

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Sanayileşmenin artışıyla yaygınlaşan elektronik kullanımı, elektrik konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Elektronik Teknolojisi Programı da sektöre nitelikli elektrik teknikerleri yetiştirmek için kurulmuştur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI - İSTİHDAM OLANAKLARI

       Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler. Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi Teknik servisler, bakım-onarım birimleri Elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri Mikrokontrolör programlama Güç elektroniği Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları Elektronik tasarım büroları Kontrol sistemleri Güvenlik sistemleri Tıp elektroniği

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ (DGS)

         Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından aldıklara nota göre Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği Bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.