Kazanılan Derece

Makine Programı mezunlarına "Makine Teknikeri" ünvanı verilmektedir.


Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş

DGS sınavında yeterlilik sağlayarak ilgili alanların dört yıllık fakültelerine geçiş yapabilmektedirler. Programın sonunda bir mühendis ya da öğretmen olmaktadırlar.


Mezuniyet Koşulları

"Makine Teknikeri" unvanını kazanmak için, öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır; a) Müfredattaki tüm dersleri (120 AKTS kredisi toplam alma) tamamlamak. b) Genel Sınıf Ortalaması minimum 2,00 olması. c) 30 gün zorunlu staj programının tamamlanması.

 

İstihdam Olanakları

Bu bölümü ders, ders giriş ve başvuru formu açıklar. Detaylı bilgi edinmek için Ders Kataloğu bölümüne bakınız.