Kazanılan Derece

Kaynak Teknolojisi programından mezun olan "Kaynak Teknikeri" unvanını alır.


Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş

"Kaynak Teknolojisi" ön lisans programını başarılı ile bitirenler ÖSYM tarafından sunulan lisans programı sınavında başarılı olurlarsa, "Makine Mühendisliği", "Metal Eğitimi", "Metal İşleri Eğitimi", "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği", "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, "Metalurji Mühendisliği" programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Mezuniyet Koşulları

"Kaynak Teknikeri" unvanını kazanmak için, öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır; a) Müfredattaki tüm dersleri (120 AKTS kredisi toplam alma) tamamlamak. b) Genel Sınıf Ortalaması minimum 2,00 olması. c) 30 gün zorunlu staj programının tamamlanması.