Tarihçe

Otomotiv Teknolojisi Programı, Yükseköğretim Kurulu Kararı ile 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Öğrenci kontenjanı: 30

Kazanılan Derece

Otomotiv Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler "Otomotiv Teknikeri" ünvanını alır.


Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği, Uçak Gövde – Motor, Uçak Gövde - Motor Bakım bölümlerine geçiş yapabilmektedir.


Mezuniyet Koşulları

Otomotiv teknolojisi programından Otomotiv Teknikeri ünvanı kazanmak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün derslerden başarılı olarak geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

İstihdam Olanakları

Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.