Tarihçe

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine tekstil alanında ara eleman yetiştirmektir. Bu bölümü bitiren öğrenciler önlisans diploması ve “Tekstil Teknikeri” ünvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar kendi işyerlerinde çalışabileceği gibi, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma olanağına sahiptir. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile “Tekstil Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Programın temel amacı öğrencileri teorik bilgilerin yanında uygulamalarla desteklemektir. İki yıllık bu programda verilen dersler, öğrencilerin iplik, dokuma, örme, triko, terbiye ve konfeksiyon fabrikalarında çalışabilmeleri için yeterli bilgileri kapsayan içeriklerle dizayn edilmiştir. 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir ’de Tekstil Programı ile Eğitim- Öğretime açılmıştır.

 

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.


Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.


Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından aldıklara nota göre Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Terbiye Öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Tekstil Bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

Tekstil teknikerleri tekstil sanayisine ait iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme, bobinleme ve laboratuar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar. Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler.