18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; 7143 sayılı Af Kanunu’na istinaden başvuruları kabul edilen ve aşağıdaki tabloda isimleri bulunan öğrencilerin ilgili bölüm başkanlıkları tarafından intibakları yapılan derslerin muafiyetleri ekteki şekli ile kabul edilmiş olup; 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılında ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler 08-12 EKİM 2018 tarihlerinde danışman öğretim elemanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 İNTİBAK ( MUAFİYET ) LİSTESİ


28 Eylül 2018