UŞAK ÜNİVERSİTESİ

“ ZANAAT’TAN SANATA - II”

SERGİSİ

 

Sayın Uşak Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri,

 

İnsanların medeni hayata geçmeleri ile birlikte ortaya çıkan zanaat, maddeye dayanan gereksinimleri karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerdir. Bu mesleklerin erbabı olan zanaatkârlar çeşitli malzemeleri kullanarak gündelik ve önemli ihtiyaçlara yanıt veren işlerle uğraştıklarından yaşadıkları toplumlar içinde saygın bir yere sahiptir. Osmanlı imparatorluğunda çeşitli zanaat kollarının toplandığı Ahi teşkilatı ile birlikte zanaatın, hem toplumsal hem kültürel hem de ekonomik alanda önemli bir yeri vardı. Her toplumun, tarihsel serüveni içinde kendi millî bünyesine uygun olarak geliştirdiği dokumacılık, ipekçilik, marangozluk, demircilik, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, bakırcılık gibi mesleklerin zanaat türleri vardır ve günümüzde değişen sosyal, ekonomik ve kültürel yapıya uyum sağlamaktadırlar.

 

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir.  Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Sanatçı yeteneğiyle doğar, sanat yapıtının benzeri yoktur. Zanaat ve

Sanat yaratıcılık ve ustalığı bir arada barındırır.

 

Zanaat ile sanatın buluştuğu “ ZANAAT’TAN SANATA - II” isimli karma sergisine Üniversitemiz bünyesinde görev alan akademik personelin ve öğrencilerin özgün çalışmaları ile sergimize katılımları bizler için değerlidir.

 

Sergi Konuları:

1.  İmalat alanı: Dekorasyon ürünleri tasarımı ve imalatı (metal, plastik, ahşap).

2. Tekstil alanı: Tekstil ürünleri tasarımı ve imalatı (çanta, boyama ve/veya baskı ile desenlendirilmiş t-shirt, görsel veya sahne kostümleri).

 

Sergiye Katılım:

Sergi, belirlenen konularda ürünü olan Uşak Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin başvurularına açıktır. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak katılım formu doldurularak başvuru yapılacaktır. Katılım formları aşağıda verilmiş olan iletişim elektronik posta (e-mail) adreslerine ürün resmini de ekleyerek gönderilecektir. Sergiye en fazla 2 ürün ile başvurulabilir. Başvurular düzenleme kurulu tarafından değerlendirilerek katılımcılara elektronik posta (e-mail) ile bildirilecektir. Kabul edilen eserler aşağıda belirtilen tarihlerde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna teslim edilerek sergilenecektir. Sergi sonrasında ürünler, ürün sahiplerine geri teslim edilecektir.

 

Başvuru Tarihleri     : 25 Nisan 2018 - 4 Mayıs 2018

Sergi Tarihi               : 9-10-11 Mayıs 2018

Açılış Saati                 : 9 Mayıs 2018 - 13.00

Yer                             : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası

İletişim                       :  gokhan.yildirim@usak.edu.tr, gulhan.pinarlik@usak.edu.tr,

Gökhan YILDIRIM, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 0 (539) 712 22 88                  

Gülhan PINARLIK, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 0 (536) 615 09 66

Ürün Teslim Bilgileri: Ürünler 4 Mayıs 2018 – 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na teslim edilecektir.

Düzenleme Kurulu:

Doç.Dr. Mustafa Ali ERSÖZ            Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan PAMUK      Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL           Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA              Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Grv. Özlem IŞIKLAR               Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Grv. Dr. Gülhan PINARLIK     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Grv. Gökhan YILDIRIM          Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Grv. Hakan Cem IŞIKLAR       Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Grv. Sevcan ÜSTÜN ÇETİN    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

 KATILIM FORMU  tıklayınız

 

 

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


26 Nisan 2018