Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve  Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilen bu eylem ile “Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" dağıtımı yapılmıştır. Yüksek Okulumuz 3 kategoride verilen  "Engelsiz Üniversite Bayrakları”’ından biri olan  'Mekanda erişilebilirlik' sağlayanlara verilen turuncu bayrağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile ortak ve “eğitimde erişilebilirlik” sağlayanlara verilen yeşil bayrağıda tek olarak almıştır. Hedefimiz “sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik” sağlayanlara verilen mavi bayrağıda alarak süreci tamamlamaktır.

 

 


24 Ağustos 2022