Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere,  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda okumakta olan öğrencilerimizle tanışmak için 28 Eylül 2022 tarihinde 14:00’da Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür odasında okulumuz müdürü Prof. Dr. Yalçın Aşkın ÖKTEM başkanlığında, TBMYO Engelli Öğrenci Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan PINARLIK ve TBMYO Engelli Öğrenci Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan YILDIRIM’ın da katılımıyla öğrencilerimizle toplantı yapılmıştır.

Yapılan toplantıda öğrencilerle tanışarak istekleri sorulmuş ve üniversitemiz Engelsiz Birimi’nin istemiş olduğu uyarlama formları doldurulmuştur.

 


19 Ekim 2022