Birimimiz Stratejik Planına Ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2020-2024 Stratejik Planı 

TBMYO 2020-2024 Stratejik Planı aşağıdaki amaç ve hedefleri esas alır;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkalığı Onbirinci Kalkınma Planını esas alır

Uşak Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı, kabul eder

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Benimser;

İlgili Olduğu BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Amaç 1. Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak

Hedef 1.1

Eğitim-öğretim niteliğinin geliştirilmesi 

Hedef 1.2

Yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması

Hedef 1.3

Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi

Hedef 1.4

Personel kişisel gelişiminin sağlanması

Hedef 1.5

Kalite ve mükemmellik faaliyetinin etkinliğinin artırılması

4

4

10

4

 

Amaç 2.  Yenileşim ve Girişimcilik Odaklı AR-GE Faaliyetlerini Güçlendirmek

Hedef 2.1

Akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin artırılması

Hedef 2.2

Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının artırılması

9

4

 

Amaç 3. Deri, Tekstil ve Seramik Alanında Bölgesel Kalkınmayı Sürdürülebilir Kılmak

Hedef 3.1

Üniversite Sektör İşbirliğinin Artırılması

Hedef 3.2

Deri, tekstil ve seramik tasarım merkezinin faaliyete geçirilmesi ile tasarım ve teknoloji çalışmalarının artırılması

Hedef 3.3

Akademik yetkinliğin artırılması

417

9

4

 

 

Amaç 4.  Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığı ve Tercih Edilebilirliği Arttırmak

Hedef 4.1

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi

Hedef 4.2

Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş birliği sayısının artırılması

Hedef 4.3

Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması

417

 

Amaç 5. Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İş Birliklerini ve Sosyal Sorumluluk Hizmetleri Arttırmak

Hedef 5.1

Küresel değişim dinamikleri çerçevesinde topluma katkının artırılması

Hedef 5.2

Mezunlar ile daha etkin çalışmaların yapılması

Hedef 5.3

Hayat boyu öğrenme olanaklarının artırılması

Hedef 5.4

Toplumsal değerlere yönelik farkındalığın artırılması

Hedef 5.5

Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi

1234567891011121314151617

48

48

12510

71112131415

 


Oluşturma: 22 Temmuz 2022