Meslek Yüksek Okulumuzda, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Uygulaması “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 19. Maddesi uyarınca 20 Eylül 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında yapılan toplantıya katılım ve YÖK’ün ilgili yazısı gereği başlatılmıştır. Fakültemizin İME Yönergesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 17/06/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ndeki genel çerçeve baz alınarak hazırlanmıştır ve 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve Üniversitemiz Senatosunun 18.05.2022 tarih ve 2022/09-07 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulamalı Eğitimler Yönergesine bağlı olarak devam etmektedir. Bölümlerin 4 ya da 5. (Dersleri bitiren İME yapmayan öğrencileri kapsar) yarıyıllarında alttan dersi olmayan ve bölümlerin İME kurulları tarafından belirlenen başarılı öğrenciler İME programından yararlanabilmektedir. Proje bazlı çalışma yapılacak Kurum/işletme ile eşleştirmesi yapılan öğrenciler belirtilen dönem içerisinde haftanın belirli günlerinde (yada tüm hafta) işyerinde çalışırlar. Kurumda öğrencinin yapacağı faaliyetler hem ilgili Bölümdeki akademik danışmanı (İME danışmanı) hem de İşletmedeki İşletme temsilcisi tarafından belirlenir ve takip edilir. Öğrenci dönem içinde ve sonunda İME danışmanını bilgilendirmek ve rapor sunmak zorundadır. İME öğrenci bilgi sisteminde tanımlamış bir derstir ve Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi kapsamında uygulanmaktadır. Meslek Yüksek okulumuz bünyesinde bütün bölümlerde Zorunlu Ders olarak müfredatımızda yer almaktadır.

İME programının staj programlarından farkı;

Uzun dönemli olup bir dönem boyunca (14 hafta) işyerinde mesleki tecrübe kazanılması,

Öğrencinin süreç boyunca hem işletme hem de üniversitedeki ilgili danışmanlar tarafından kontrolünün sağlanması,

Öğretim Üyesi firma ziyareti ile işbirliği fırsatlarının oluşturulması, mezuniyet sonrası iş fırsatları olması, İME'nin farkıdır. 

İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı web sayfası için (mutlaka okuyunuzTıklayınız

İME'de Gerekli Evraklar (linke tıklayarak indirebilirsiniz - İSMEP Sayfasından da elde edilebilir) 

İşletmeler tüm süreçlerin takibi için tıklayınız. (E-Posta ile gönderilen kullanıcı ve şifre ile giriş yapılacaktır.)

İME Bilgilendirme Evrakı(e-imzalıdır)

İME Sözleşmesi

İME Kabul Formu

İME İzin Formu

İME Sözleşme Fesih Formu

İME Uygulama Raporu

Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK) ve İşletme İçin Gerekli Formlar

Sorumlu Öğretim Elemanı Görevlendirmesi

İşletme Değerlendirme Formu

Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu

BUYEK Ölçme Değerlendirme Formu

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 23 Temmuz 2022