Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun akademik geçmişi 1987 yılına kadar uzanmaktadır.  Uşak Meslek Yüksekokulu adı altında, 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir’de Tekstil Programı ile eğitim- öğretime açılmıştır. Zaman içerisinde, bölgemiz ve ilimizin öngörülebilen gereksinimleri doğrultusunda yeni ön lisans programlarının açılması ile güçlü akademik teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

   Meslek Yüksekokulumuz ;Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.

   Üniversitemiz Rektörlüğünün 06/06/2014 tarih ve 965 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması  teklifi,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülerek, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.