MİSYON

          İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki Meslek Yüksekokulları arasında ilk sıralarda yer alan, ülkemizdeki ve dünyadaki mesleki standartları yakalayarak nitelikli bilgi ve teknoloji üreten bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

VİZYON

          Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda, modern teknolojilerin gelişmeleri doğrultusunda ülkemiz gençlerine en iyi sosyal ve akademik hizmeti sunarak bölgesel - ulusal ekonomiye katkıda bulunan ara meslek elemanı yetiştirmek.

 

TEMEL DEĞERLER

- Etik değerler

- Toplumsal yarar

- Bilimsellik

- Çağdaşlık

- Katılımcılık

- Yararlılık

- Yenilikçilik

- Yaratıcılık

- İşlevsellik

- Eğitimde kaliteyi Sağlamak

- Araştırmacılığı teşvik etmek

- Akademik liyakat ve başarıya önem vermek

- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

- Etik anlayışa sahip olmak

- Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek

- Çevreye duyarlı olmak

- Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek

- Kaynakları etkin kullanmak

- Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek